eldaselectric.ro este un site web deținut de către societatea S.C. Eldas Electric S.R.L. care este inregistrata ca operator de date personale in registrul ANSPDCP (http://www.dataprotection.ro) cu numarul 36963/2015.

eldaselectric.ro, denumită generic în cele ce urmează și Eldas Electric SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.eldaselectric.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal și aplică prezenta Politica de confidențialitate.


Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Regulilor/Termenilor de Utilizare și Politicii de Confidențialitate și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea, iar acest proces reprezintă întreagă înțelegere (contractul) dintre părți.

Eldas Electric SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul website-ului www.eldaselectric.ro, precum și Politica de Confidențialitate și regulile/Termenii de Folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul S.C. Eldas Electric S.R.L. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate), precum și website-ul www.eldaselectric.ro, vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, "site" și/sau "site-uri" în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

1. date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

3. stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate;

4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

5. operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

6. terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

7. destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

8. date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

9. date statistice - date care au fost obținute că urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

Eldas Electric SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.


Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.eldaselectric.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta. Acestea for fi considerate date cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

- Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;
- Pentru a livra servicii precum buletine de știri, evenimente sau produse pe care le-ați cerut și/sau achiziționat;
- Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;
- Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Eldas Electric SRL colectează informații și le prelucrează în date statistice. Aceste informații se referă la paginile accesate în interiorul site-urilor, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. Eldas Electric SRL poate folosi în cadrul site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:


- Pentru a îmbunătăți securitatea accesului;
- Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniză un serviciu cât mai bun.


În diferite secțiuni din site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj/e-mail. Adresa dumneavoastră de e-mail este folosită pentru a vă trimite un răspuns, iar conversația este reținută pentru pentru referințe viitoare. Aceasta și numele furnizat intră în categoria datelor cu caracter personal, iar Eldas Electric SRL nu le va putea utiliza decât pentru a vă contacta direct pe dumneavoastră.

Eldas Electric SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință, aceste acțiuni fiind necesare pentru:

(a) conformarea la rigorile legii;

(b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale Eldas Electric SRL și ale site-urilor sale web;

(c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Eldas Electric SRL nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-urile eldaselectric.ro implică:


- Formularele de plată online (momentan nu este cazul) atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile Eldas Electric SRL, care trebuie completate obligatoriu cu toate informațiile solicitate, inclusiv cu date cu caracter personal.

- Nu folosim sau colectam date cu caracter personal colectate de pe site-ul ce are ca scop efectuarea plății pentru produsele sau serviciile oferite de Eldas Electric SRL.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

Eldas Electric SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

- realizarea de analize/rapoarte;
- realizarea de informări;
- publicarea, promovarea, oferta produselor/serviciilor oferite de către Eldas Electric SRL.

Securitatea datelor colectate

Eldas Electric SRL utilizează metode și tehnologii de securitate sigure și moderne, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile posibile și justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate. De asemenea, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea actualizării sistemelor noastre de securitate. Infrastructura hardware și software utilizată de către Eldas Electric SRL este periodic analizată din punct de vedere al securității.

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, în afară controlului Eldas Electric SRL, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/vizita site-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de Eldas Electric SRL.

Minori

Eldas Electric SRL nu vinde produse și/sau servicii persoanelor sub 18 ani. Eldas Electric SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal.

Impunerea acestei Politici de Confidentialitate & Legislație

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Eldas Electric SRL și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Politica de confidențialitate se supune legislației din România. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la unul dintre administratori. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească.

Dreptul de a fi uitat

Clientul solicita prin formularul de contact ștergerea tuturor datelor aferente adresei de e-mail și/sau a informațiilor înregistrare. Clienții înregistrați au posibilitatea de a vizualiza în contul de client toate datele recepționate de către noi.