Generalități

Folosirea, vizitarea sau efectuarea unor comenzi pe acest site web implică acceptarea acestor termeni și condiții. Eldas Electric S.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil, doar cu afișarea ultimei modificări înregistrate pe website (în josul paginii). Vă rugăm să vizitați periodic această pagină web pentru asigurarea că ați luat la cunostintă de noi prevederi legale sau prevederi ce țin de modul în care functionează Eldas Electric SRL.

Definiție

Persoană juridică detinătoare a site-ului web www.eldaselectric.ro se numește S.C. Eldas Electric S.R.L. și va fi denumită în continuare Furnizor. Persoana fizică sau juridică, care comandă și achizitionează produse prin intermediul acestui site web va fi denumită în continuare Client. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile, precum și celelalte informații reprezintă proprietatea intelectuală a Furnizorului, iar copierea lor fără acordul scris al acestuia este o infracțiune și se va pedepsi conform legii.

1. Informații personale

Sunteți de acord că în momentul accesării, utilizării sau furnizării oricăror informații personale, Furnizorul va avea informațiile Clientului și le va utiliza în limita legalitătii. De asemenea, se obligă să respecte politica internațională legată de protejarea informațiilor personale.

În momentul plasării unei comenzi, Clientul, poate opta pentru cumpărături în regim de vizitator sau tip creare cont, ultima opțiune salvând datele aferente contului în baza de date a serverului pe care este găzduit Furnizorul.

Accesarea contului și plasarea comenzilor respective sunt responsabilitatea Clientului și vor fi tratate ca atare. Furnizorul nu va fi făcut responsabil pentru eventualele erori survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei, dar și a datelor cu caracter personal ce survin ca urmare a breșei de securitate în contul Clientului datorită neglijenței menționată anterior.

2. Securitatea datelor personale

Datele personale ale Clientului pot fi folosite de către Furnizor pentru îmbunătățirea calității serviciilor, produselor și pentru confirmarea comenzilor. Clientul va fi notificat utilizând una dintre căile puse la dispoziție: poștă electronică, telefonic sau prin poșta scrisă. Datele procurate prin intermediul comenzii mai pot fi folosite pentru emiterea de rapoarte lunare în cadrul companiei, respectând confidențialitatea datelor personale, sau pentru emiterea de informații zilnice, săptămânale, lunare, anuale sau când Furnizorul va considera de cuviință ori a abonărilor de informații promoționale, acolo unde clientul a solicitat în mod expres acest lucru.

De asemenea, datele personale ale Clientului pot fi trimise către autorități atunci când limitele legale impun acest lucru în scopul verificării legitimității acestora.

Datele furnizate de clienți sunt și vor rămâne personale, iar Furnizorul se angajează să păstreze aceste informații strict confidențiale și să nu distribuie aceste informații unor terțe persoane, excepție fiind cazul în care transportul produselor se va face către altcineva decât Clientul, cu acordul explicit al acestuia, prin prin formularul de comandă tratat ca o împuternicire, fie printr-o notificare scrisă din partea clientului.

Acest site web folosește tehnologii de criptare a datelor personale împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul nostru. Această tehnologie se numește SSL (Secure Sockets Layer).

S.C. Eldas Electric S.R.L. (www.eldaselectric.ro) se obligă să respecte drepturile dumneavoastră, conferite de legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră scrisă prin poștă electronică (dpo@eldaselectric.ro) sau poșta scrisă (Str. Artileriei, Nr. 2, bl. 1, sc. A, parter, jud. Olt), Furnizorul se obligă:

– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale. S.C. Eldas Electric S.R.L. (www.eldaselectric.ro) certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și de Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără și:

 1. dreptul de a cere S.C. Eldas Electric S.R.L. (www.eldaselectric.ro) să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit (o solicitare pe an);
 2. dreptul de a cere S.C. Eldas Electric S.R.L. (www.eldaselectric.ro) să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
 3. dreptul de a cere S.C. Eldas Electric S.R.L. (www.eldaselectric.ro) să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului (www.eldaselectric.ro) sau de a perturba performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudă și se va declanșa o cercetare penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest lucru.

3. Politica de confidențialitate

SC Eldas Electric SRL este înregistrată ca operator de date personale în registrul ANSPDCP (http://www.dataprotection.ro) cu numărul 36963/2015.

www.eldaselectric.ro, denumită generic în cele ce urmează și Eldas Electric SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.eldaselectric.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal și aplică prezenta Politica de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Regulilor/Termenilor de Utilizare și Politicii de Confidențialitate și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea, iar acest proces reprezintă întreagă înțelegere (contractul) dintre părți.

Eldas Electric SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul website-ului www.eldaselectric.ro, precum și Politica de Confidențialitate și regulile/Termenii de Folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul S.C. Eldas Electric S.R.L. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate), precum și website-ul www.eldaselectric.ro, vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, „site” și/sau „site-uri” în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

3.1. Definiții

1. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau manuale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate;

4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

6. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

8. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

9. date statistice – date care au fost obținute că urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

3.2. Colectarea de date cu caracter personal

Eldas Electric SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.eldaselectric.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta. Acestea for fi considerate date cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 1. Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;
 2. Pentru a livra servicii precum buletine de știri, evenimente sau produse pe care le-ați cerut și/sau achiziționat;
 3. Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră;
 4. Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Eldas Electric SRL colectează informații și le prelucrează în date statistice. Aceste informații se referă la paginile accesate în interiorul site-urilor, inclusiv adresa IP de la care site-ul este vizitat. Eldas Electric SRL poate folosi în cadrul site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru a îmbunătăți securitatea accesului;
 2. Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniză un serviciu cât mai bun.

In diferite secțiuni din site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj/e-mail. Adresa dumneavoastră de e-mail este folosită pentru a vă trimite un răspuns, iar conversația este reținută pentru pentru referințe viitoare. Aceasta și numele furnizat intră în categoria datelor cu caracter personal, iar Eldas Electric SRL nu le va putea utiliza decât pentru a vă contacta direct pe dumneavoastră.

Eldas Electric SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință, aceste acțiuni fiind necesare pentru:

 1. (a) conformarea la rigorile legii;
 2. (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale Eldas Electric SRL și ale site-urilor sale web;
 3. (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Eldas Electric SRL nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-urile Eldas Electricgsm.ro implică:

 1. Formularele de plată online atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile Eldas Electric SRL, care trebuie completate obligatoriu cu toate informațiile solicitate, inclusiv cu date cu caracter personal.
 2. Nu folosim sau colectam date cu caracter personal colectate de pe site-ul ce are ca scop efectuarea plății pentru produsele sau serviciile oferite de Eldas Electric SRL.

3.3. Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

Eldas Electric SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

 1. realizarea de analize/rapoarte;
 2. realizarea de informări;
 3. publicarea, promovarea, oferta produselor/serviciilor oferite de către Eldas Electric SRL.

3.4. Securitatea datelor colectate

Eldas Electric SRL utilizează metode și tehnologii de securitate sigure și moderne, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverele pe care site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile posibile și justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate. De asemenea, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea actualizării sistemelor noastre de securitate. Infrastructura hardware și software utilizată de către Eldas Electric SRL este periodic analizată din punct de vedere al securității.

3.5. Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, în afară controlului Eldas Electric SRL, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/vizita site-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de Eldas Electric SRL.

3.6. Minori

Eldas Electric SRL nu vinde produse și/sau servicii persoanelor sub 18 ani. Eldas Electric SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal.

3.7. Impunerea Politicii de confidențialitate și Legislație

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Eldas Electric SRL și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

Politica de confidențialitate se supune legislației din România. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la unul dintre administratori. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească.

3.8. Sistemul de plata online EuPlatesc.ro

Sistemul de plată on-line este dezvoltat de către EuPlatesc.ro și presupune efectuarea plăților prin intermediul cardurilor într-un mediu securizat. Plățile on-line efectuate pe site-ul nostru beneficiază de protocolul de securitate 3D Secure (Verified by Visa si Mastercard Secure Cod).

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor și vânzătorilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online.

Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

În vederea finalizării tranzacției în condiții optime va trebui să furnizați:

 1. Numele posesorului de card
 2. Codul numeric al cardului (cele 4 grupe de cifre menționate pe fața cardului)
 3. Data expirării cardului
 4. Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnatură). Tranzacțiile se vor efectua în lei, indiferent de cardul Dvs, în condițiile agreate cu Banca emitentă a cardului Dvs.
 5. Selectați numărul de rate în cazul în care cardul este unul de credit emis de una din băncile înrolate în sistemul de plată EuPlatesc.ro

Pentru efectuarea tranzacției pe site-ul nostru prin card bancar, Furnizorul nu percepe niciun comision suplimentar. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele EuPlatesc.ro.

Site-ul nostru nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Mai multe informații referitoare la metoda de plată cu card bancar se pot regăsi accesând următorul link.

Click aici pentru informații referitoare la plata online cu card bancar!

3.9. Dreptul de a fi uitat

Clientul solicita prin formularul de contact ștergerea tuturor datelor aferente adresei de e-mail și/sau a informațiilor înregistrare. Clienții înregistrați au posibilitatea de a vizualiza în contul de client toate datele recepționate de către noi.

4. Drepturi de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului web www.eldaselectric.ro – imagini digitale, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea S.C. Eldas Electric S.R.L. (www.eldaselectric.ro) și a furnizorilor săi, fiind apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și cea industrială.

Folosirea, fără acordul scris al S.C. Eldas Electric S.R.L. (www.eldaselectric.ro), a elementelor enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Eldas Electric si logo Eldas Electric, sunt mărci protejate ale Eldas Electric S.R.L. conform Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată 2014, conform certificat OSIM nr. 143134.

Celelalte mărci prezente pe site-ul www.eldaselectric.ro, exprimate prin element grafic, text, simbol ori oricare alt element identificator sunt deținute de alte companii și Eldas Electric SRL nu este în niciun fel afiliat, însă este îndreptățit să folosească aceste elemente identificatoare în scopul de a exemplifica bunurile comercializate.

5. Accesul la site-ul web

Furnizorul acordă acces limitat utilizatorului care accesează site-ul în interes personal și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica, de a reproduce, parțial sau integral, site-ul sau de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei, fără acordul scris în prealabil de către aceasta.

6. Preț

Prețurile prezentate în pagina produselor sunt exprimate în LEI și sunt finale, incluzând taxa pe valoarea adăugată (TVA) și/sau alte taxe (exclus transport, cost ce se va preciza în coșul de cumpărături - Pasul 3 Metoda de livrare).

Prețul prezentat pe factură, chitanță și/sau bon fiscal va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operațiunii, preț la care se adaugă costurile de livrare, ambalare, manipulare ori alte costuri semnalate în coșul de cumpărături aflat pe site-ul Furnizorului.

Ambalarea de tip cadou este un cost suplimentar și va avea un cost fix afișat de asemenea în coșul de cumpărături al clientului în momentul în care va exista un produs aflat în coș si această opțiune va fi disponibilă pentru produsul respectiv.

7. Condiții de livrare

7.1. Durata livrării

7.1.1. Termenul de livrare al produselor achiziţionate de pe site-ul www.eldaselectric.ro se încadrează între 24 şi 72 de ore din momentul confirmării telefonice a comenzii şi este condiţionat de modul de livrare ales de către client şi/sau de stocul de produse existent fizic în magazin sau în depozitul furnizorului.

În cazuri excepţionale, cu acordul clientului, furnizorul poate extinde termenul de livrare.

7.1.2 Produsele ce sunt semnalizate cu un termen mai mare de livrare decât cel precizat în articol 7.1.1, se vor livra din stocul Extern pe care furnizorul îl împarte cu importatorul oficial al mărcii respective, caz în care i se va comunica din nou clientului termenul de livrare estimativ.

7.2. Modalități și costuri de livrare

Costurile de livrare sunt afișate în coșul de cumpărături și pot surveni modificări cu notificare în prealabil. Eldas Electric SRL va pune la dispoziție două modalități prin care puteți intra în posesia produselor comandate:

 • Ridicare din magazinul Eldas Electric situat pe Str. Maltopol, Nr. 21, Sector 1, București.
 • Livrare prin curier rapid (ales la aprecierea Eldas Electric SRL) oriunde în România fără a se percepe kilometri exteriori. Transportul este gratuit, însă transportul retur îl achită Clientul.

7.3. Ambalare

Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecte fizice datorate transportului, de aceea fiecare client are obligaţia de a verifica pachetul la primire, indiferent de metoda de livrare aleasă, chiar daca cutiile sunt generos dimensionate pentru prevenția defectelor cauzate de transportator.

Pentru produsele livrate prin curier rapid, Clientul are obligația de a anunța Furnizorul defectele cauzate de transport în maximum două ore de la recepționarea acestuia.

Notă specială: În cazul în care transportul se efectuează prin compania de curierat Fan Courier, clientul are obligația de a verifica coletul la primire, a inspecta cu atenție conținutul și a se asigura de integritatea bunurilor comandate. În cazul în care observă defecțiuni, completează un proces verbal de constatare împreună cu agentul companiei de curierat și refuză coletul. Orice reclamație ulterioară cu privire la eventualele defecte nu intră în atribuția Furnizorului și o considerăm defect mecanic.

8. Disponibilitate produse

Furnizorul poate să comercializeze produsele în limita stocului disponibil, care se regăseşte fizic în magazin sau în depozitul curent. Site-ul www.eldaselectric.ro afișează disponibilitatea produselor astfel:

8.1. În stoc

Se referă la stocul fizic aflat în depozitul/magazinul propriu al Furnizorului, produsul putând a fi ridicat/transportat către client, după efectuarea unei comenzi și după confirmarea telefonică. Furnizorul specifică clientului când poate să ridice produsul dacă respectivul client a solicitat ridicarea lui din sediul Eldas Electric.

8.2. Stoc suficient

Se referă la faptul că sunt suficiente produse în stoc pentru a fi comandate, de cele mai multe ori se referă la o cantitate mai mare de 5 bucăți.

8.3. Indisponibil / Stoc epuizat

Se referă la faptul că produsul nu se mai poate comanda. Acest lucru înseamnă că nu se mai poate comanda în viitorul apropiat sau că nu mai poate fi achiziționat deloc, din diverse motive, cum ar fi cel că produsul respectiv nu se mai fabrică.

8.4. Stoc extern (X zile lucrătoare)

Stoc extern face referire la faptul că produsele se vor comanda și livra în termenul precizat pe pagina produsului. Totuși, există excepții ce țin de natura companiei de curierat, astfel denumite cauze majore și pot mări timpul de livrare. Ne simțim obligați să vă înștiințăm telefonic sau prin e-mail de acest aspect.

N.R.: X reprezentând numărul de zile afișat între paranteze pe pagina produsului.

8.5. În stoc furnizor

Termenul de livrare se încadrează între 3-12 zile lucrătoare și este dependent de stocul producătorului UAG.

9. Stadiul comenzilor

Comenzile plasate pe site-ul www.eldaselectric.ro vor primi un mesaj automat pe e-mail și prin SMS, în care se precizează că au fost preluate şi/sau stadiul comenzilor efectuate. Stadiul comenzilor poate fi vizualizat accesând fie un link pus la dispoziție prin e-mail, fie în contul Clientului, secțiunea Istoric Comenzi. Stadiile comenzilor sunt:

9.1. Comanda nouă

Acest aspect se referă la faptul că respectiva comandă a clientului este nouă și nu a fost preluată de către un operator.

9.2. Comanda anulată

O comandă poate fi anulată când nu se ajunge la un consens în privința livrării sau din alte motive pe care Furnizorul sau Clientul le consideră necesare. Furnizorul își rezervă dreptul de a anula comenzile duplicate sau pe care le consideră nejustificate/irelevante sau a clienților ce înregistrează comenzi multiple pe care nu le confirmă sau nu le ridică din sediul Curierului odată confirmate.

Furnizorul își rezervă dreptul de a își selecta clientela atât online, cât și în magazinul situat la adresa specificată mai sus.

9.3. Produs rezervat în sediu

Acest stadiu al comenzii se referă la faptul că Furnizorul a rezervat produsul Clientului în urma unei conversații telefonice/e-mail și se poate ridica de la sediul Furnizorului. Produsul în cauză va fi rezervat pe o perioadă de maximum 24 de ore. În cazul în care clientul nu va ridica produsul în 24 de ore de la confirmare, produsul va fi scos din rezervare și vândut fără o notificare în prealabil.

9.4. Comanda neridicată

În acest caz, clientul nu a ridicat produsul fără nicio notificare în prealabil și, pe viitor, i se va refuza dreptul de a cumpăra de pe oricare site pe care Furnizorul va afișa produsele/serviciile sale. Acest status nu este vizibil clientului și este afișat strict pentru colectivul nostru ca metodă de prevenire a acestor tipuri de clienți, însă este posibil ca Furnizorul sa trimită un mesaj de tip text pe telefonul mobil pentru a informa Clientul atunci când consideră necesar acest lucru.

9.5. Comanda în așteptare (stoc 0)

Se referă la faptul că produsul nu se află în stoc, iar Clientul va fi notificat printr-un e-mail/SMS legat de acest aspect. Produsele care nu se află în stoc sunt cele care se aduc la comandă. A se citi articolul 8.2.

9.6. Client contactat (nu a răspuns la telefon)

În acest caz, Clientul a fost contactat telefonic și din diferite motive, Furnizorul nu a putut lua legătura pentru confirmarea, respectiv primirea, comenzii.

9.7. Expediată

Comanda a fost confirmată telefonic și a fost expediată către client, urmând a se primi un al doilea e-mail cu numărul de urmărire al coletului și pagina web unde poate fi accesat acel număr.

9.8. Completă

Stadiul acestei comenzi indică faptul că tranzacția este completă și toate condițiile prezentului contract au fost îndeplinite.

10. Politica de returnare a produselor - Drept de retragere

10.1. Cadrul legal

Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 34/2014 din 04.06. 2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi art. 14, în termen de 14 zile lucrătoare de la recepţionarea fizică a produsului achiziţionat.

10.2. Cadrul general

Produsele achiziţionate de Client se pot returna, în ambalajul original şi în aceeaşi stare în care au fost recepţionate, în termen de 14 zile lucrătoare de la primire, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv.

Conform legislației în vigoare, clientul are obligatia de a notifica Furnizorul despre intenția de returnare folosind formularul din pagina „Formular retur produs”. Produsul va fi returnat împreună cu toate documentele, manualele primite.

10.2.1. Drept de retragere - Înainte de livrarea comenzii

 1. Pentru plasarea comenzii, Consumatorul se obligă a citi și a accepta necondiționat acești termeni de anulare, termeni constituiți în cadrul legal oferit de către ANPC, dar și de către Uniunea Europeană cu privire la dreptul de a se retrage dintr-un contract la distantă în vederea achizitionării de bunuri și/sau servicii.
 2. De luni pană vineri, Furnizorul predă comenzile pană în orele 16:00 către compania de curierat aflată disponibilă în ziua respectivă, astfel încât toate comenzile plasate pană la orele precizate se pot anula de către client fără niciun cost suplimentar. În cazul în care coletele au fost predate ori ora specificată mai sus a fost întrunită, Furnizorul poate cere contravaloarea costului de manipulare și livrare către client ca și daune de retragere, cost de 5 LEI cu TVA inclus.
 3. Consumatorul are dreptul de a primi informații cu privire la produsele comercializate, altele decât cele deja precizate pe pagina produsului și i se vor oferi înainte de predarea comenzii către compania de curierat.

10.2.2. Drept de retragere - După primirea comenzii

 1. Consumatorul are dreptul, conform O.U.G. 34/2014, de a cere returnarea unui produs în termen de maximum 14 zile de la data facturii și a recepției produsului respectiv, fără a face vreo mențiune. Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita informații consumatorului cu privire la motivul pentru care îl returnează în scopul imbunătătirii produselor comercializate pe platforma proprie, dar și în cazul în care există defecte de fabricație, altele decât cele precizate anterior în pagina produsului. Consumatorul se obligă să completeze un formular electronic cu toate datele cerute explicit în acel formular.
 2. Consumatorul are obligația de a returna bunul achiziționat în ambalajul original, cu manualele de utilizare, acolo unde este cazul, dar și împreună cu toate documentele justificative achiziției. Cazuri în care consumatorul este obligat să suporte costul cu livrarea bunului către Furnizor: a) când transportul comenzii a fost gratuit, b) când clientul invocă dorința de a renunța la produs fără ca un defect să fie enunțat. În toate celelalte cazuri ce nu sunt menționate în ART. 2. II, transportul este asigurat de Furnizor.
 3. Conform OUG 34/2014, Furnizorul poate cere despăgubiri în valoarea pieței produsului, dar și a gradului de folosință de la primirea comenzii și pană la exercitarea dreptului legal de a renunța la comandă. În cazul comenzilor achitate prin card online cu livrare din stocul extern (stoc furnizor, depozit extern, s.a.m.d.), Furnizorul se vede obligat să ramburseze Consumatorului contravaloarea comenzii minus 5%, reprezentând costul de raft al produsului comandat, în cazul în care a fost efectuată o comandă externe ce privește bunul comandat. Din motive de confidențialitate, nu se vor face aceste dovezi către Consumator, doar către A.N.P.C.

Toate conversațiile vor fi înregistrate în vederea furnizării celor mai bune servicii către clienții ale căror produse pot prezenta probleme, dar și în vederea soluționării petițiilor sau reclamațiilor depuse către ANPC.

Cazuri în care transportul retur este suportatat de către Furnizor (exemplificat)

 1. Produsul livrat nu corespunde specificaţiilor de pe site-ul www.eldaselectric.ro. Clientul poate solicita pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea integrală a contravalorii dacă primeşte un produs diferit de cel comandat ori dacă informațiile prezente pe pagina produsului nu respectă informațiile prezente pe ambalajul oficial al produsului comandat.
 2. Produsul livrat nu este funcţional. Clientul poate solicita pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea integrală a contravalorii dacă produsul comandat este nefuncţional sau prezintă defecte de fabricaţie.
 3. Produsul este livrat într-un colet deteriorat. Clientul poate solicita pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea integrală a contravalorii dacă produsul se află într-un colet deteriorat vizibil. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecte fizice datorate transportului, de aceea fiecare Client are obligaţia de a verifica pachetul după primire și de a se asigura că produsul nu a suferit defecte. Mai multe informații se regăsesc la Articolul 7.3.

În toate aceste cazuri, Furnizorul poate cere Clientului mai multe informatii legate de produsul de care are nevoie, inclusiv poze cu produsul (imaginile se trimit exclusiv prin e-mail ori prin aplicația WhatsApp).

Cazuri în care transportul retur este suportatat de către Client (exemplificat)

 1. Clientul a efectuat o comandă pentru un produs de care nu mai are nevoie și poate solicita rambursarea contravalorii produsului (exclus transport retur al produsului). De asemenea, Clientul achita contravaloarea costurilor de transport retur aferente prin curier rapid. Nu se acceptă colete expediate prin Poșta Română.
 2. Clientul nu este mulțumit de cum funcționează sau prezinta produsul. Posibil ca acesta sa aibă alte așteptări.

10.3. Cadrul procedural

 1. În termen de 48 de ore lucrătoare de la transmiterea notificării, Clientul va primi un e-mail cu privire la solicitarea înaintată, cu detaliile procesului de returnare a produsului achiziţionat.
 2. Produsul se returnează în starea în care a fost primit (ori în funcție de starea de folosință, se va calcula costul pieței produselor second hand prin intermediul site-urilor din domeniu: okazii.ro, lajumate.ro, olx.ro), în ambalajul original complet şi cu toate etichetele intacte, împreună cu factura şi certificatul de garanţie în original sau copie. Pierderea documentelor atrage după sine întârzieri privind restituirea contravalorii produselor sau chiar refuzarea returului.
 3. Dacă returul este acceptat, Clientul poate opta pentru înlocuirea produsului iniţial cu un produs identic (în cazul în care primul recepționat a fost defect) sau pentru rambursarea integrală a valorii acestuia. În acest caz, Clientul trebuie să furnizeze un cod IBAN şi un nume titular (în cazul persoanelor juridice se va accepta doar cod iban al societății pe care a fost emisă factura).
 4. Produsul va fi expediat la sediul Furnizorului printr-un serviciu de curierat rapid la adresa Str. Maltopol, Nr. 21, Sector 1, Bucuresti. Expedierea produsului presupune ca noi să nu avem absolut nimic de achitat la primirea coletului. Orice cost suplimentare de primire al coletului de către Furnizor stă doar în sarcina Clientului.
 5. Contravaloarea produselor returnate va fi restituită în contul bancar specificat de către client în Formular în termen de maxim 14 zile calendaristice sau pe loc – în numerar (dispoziție de plată, în urma prezentării Clientului la sediul Furnizorului). Conform O.U.G. 34/2014, art 14, alin. 2, costurile aferente taxei de livrare pentru retur sunt în responsabilitatea consumatorului.
 6. De asemenea, te rugăm să te asiguri că produsele pe care vrei să le returnezi îndeplinesc toate condițiile urmatoare: produsele au sigiliul și etichetele intacte (foliile de protecție pot fi returnate doar dacă sigiliul nu a fost îndepărtat – lit. e și f, art. 16 din OUG 32/2014);

Mai multe informații referitoare la Dreptul de Retragere pot fi regăsite făcând click aici!

10.4 Refuzul returului

 • Se refuză returnarea produselor ale căror scop este scoaterea definitiv din rulajul cotidian și închiderea ciclului de viață a colecției respective din care face parte produsul;
 • Produsele ce au fost comandate folosind inscripții personalizate de către client prin diverse mijloace puse la dispoziție de către Furnizor (ex.: Clientul dorește inscripționarea numelui său la baza carcasei pentru telefonul mobil). Aceste produse nu se pot expedia ramburs și se vor achita prin card bancar pentru a preveni retragerea abuzivă din contractul de cumpărare.

11. Declinarea responsabilității

Conținutul site-ului www.eldaselectric.ro este construit cu cea mai mare grijă, astfel încât prețurile, imaginile și caracteristicile produselor să fie reale, însă pot există erori în datele afișate pe site, din diferite cauze.

Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele greșeli de tipar sau de afișare, în legătură cu prețurile, caracteristicile, imaginile etc. Acest lucru se poate întâmpla dacă prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit ori importate greșit prin diverse tehnici de afișare a produselor, tehnici ce sunt dependente de personalizarea interfaței web a Furnizorului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Clientul, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea survenită, iar în cazul în care produsul este deja livrat, Clientul este obligat să îl returneze de îndată, suportând costurile de transport ca urmare a unei greșeli de tipar, cu posibilitatea de a i se schimba produsul respectiv sau a i se restitui suma aferentă, minus costurile de livrare.

De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe site ca un exemplu orientativ. Produsele pot fi diferite de imaginile prezentate pe site, având mici modificări datorită modificării caracteristicilor, design-ului, etc. Furnizorul depune eforturi în vederea afișării tuturor specificațiilor produsului, dar dat fiind faptul că ele sunt importate de la terți Furnizori, aceste specificații pot să difere, caz în care Eldas Electric SRL nu își asumă responsabilitatea. Imaginile afișate pot fi manipulate de către dispozitivul din care accesați site-ul web, așadar informațiile referitoare la culoare, model și alte informații denumite "Opțiuni" se vor face vizibile pe pagina produsului astfel încât clientul să poată avea toate informațiile la îndemână. Exemplificare: un dispozitiv mobil poate afișa culoare Negru ca fiind Gri Închis în anumite poze, caz în care Furnizorul nu își asumă responsabilitatea.

Produsele livrate prin intermediul site-ului www.eldaselectric.ro beneficiază de perioadă de garanție, aflată în limita legală, ce va fi afișată pe site pentru fiecare produs în parte. Altfel spus, fiecare produs va fi însoțit de certificatul de garanție aferent. Pentru produsele ieșite din garanție, Furnizorul poate asigura servicii contra cost.

12. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea serviciilor Furnizorului va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a putut realiza procesul de conciliere, competența revine instanțelor de judecată competente. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

13. Condiții de cumpărare

După trimiterea comenzii dumneavoastră, veți primi automat un mesaj de confirmare, în format electronic, pe adresa electronică pe care o dețineți, cu condiția să fie una funcțională. Pot surveni erori în transmiterea acestor mesaje, erori de natură tehnologică, de care Furnizorul nu este responsabil. Clientul se asigură că adresa de e-mail este funcțională și că dosarele Spam/Junk nu filtrează mesajele primite de la Furnizor.

Comanda va fi preluată de un reprezentant de vânzări din cadrul companiei S.C. Eldas Electric S.R.L., după care veți fi înștiințat printr-un mesaj electronic (e-mail) despre disponibilitatea și termenul de livrare. În acest mod, se încheie un valabil contract de vânzare – cumpărare între părți, în urma finalizării procesului de cumpărare semnalat prin butonul de Trimite Comanda, fapt care implică o obligație de cumpărare.

Obiectul contractului îl constituie produsul/produsele pe care doriți să le cumpărați prin efectuarea unei comenzi online, comandă care v-a fost confirmată electronic ulterior de către echipa S.C. Eldas Electric S.R.L. Ne asumăm promisiunea de a o livra în termenii stabiliți, iar dumneavoastră vă exprimați promisiunea de a o cumpăra.

Important de menționat este faptul că prețurile sunt actualizate zilnic. Ele sunt valabile 3 zile din momentul confirmării acestora. Pentru produsele care se aduc pe bază de comandă, se solicită un avans de 40% din valoarea produsului, printr-o factură în avans. În cazul în care veți renunța la produsele aduse pe comandă, de asemenea, veți pierde avansul achitat drept daune/interese.

14. Extra servicii și manoperă

14.1 Manoperă: În funcție de tipul de produs, se poate solicita sau nu o taxă de manoperă. Aceasta va fi afisata in pagina fiecarui produs, daca este cazul (exemplu: aplicare folii de protectie).

14.2 Extra servicii: Printre acestea se pot enumera servicii de serigrafie sau inscripționare bunuri cu textul clientului. Posibilitatea de adaugare text i se va comunica informatic sau telefonic Clientului, dar și limita în care se poate încadra. Prin limită se înțelege limbaj, imagine, dimensiune.

15. Garanția produselor

15.1. Definiție

Prin garanție se înțelege obligativitatea Furnizorului de a întreprinde activități de soluționare a problemelor care ar putea să apară după achiziționarea produselor de către Client, limitându-se doar la defectele de fabricație. Aceasta este acordată pe o perioadă de 6-24 luni de la data cumpărării, în funcție de categoria din care face parte produsul. Perioada de garanție este afișată pe fiecare pagină a produsului.

15.2. Conditii de acordare a garanției

Garanția este în conformitate cu prevederile O.G. 21/1992, Legea 449/2003 și O.G. 174/2008 și completată. Termenul de garanție este de 6-24 luni de la data cumpărării produsului (în funcție de categoria din care face parte produsul), durata medie de utilizare este de 24 luni.

Asigurarea garanției va fi efectuată de SC Eldas Electric SRL cu sediul în București, Str. Maltopol, Nr. 21, Sector 1 (pentru garanție adresați-vă magazinului vânzător). Termenul de remediere a deficiențelor constatate este de 15 zile calendaristice conform LG 49/2003 din momentul predării produsului către Furnizor. Modalitățile de asigurare a garanției sunt: întreținere, reparare, înlocuire. Furnizorul decide ce metodă este pretabilă pentru bunul respectiv.

Garanția se acordă în anumite circumstanțe: Produsul defect este înlocuit doar dacă acesta nu a fost alterat fizic și/sau mecanic.

15.3 Cazuri în care nu se acordă garanția

Nu fac obiectul garanției produsele care:

 • Prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc.;
 • Au etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepărtate sau modificate;
 • Au fost utilizate în condiții inadecvate (aplicari greșite la foliile de protectie, tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice etc.);
 • Alte cazuri: setări și instalări incorecte, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcționării echipamentelor;

16. Politica cookies

www.eldaselectric.ro utilizează cookie-uri pentru a reține informații legate de persoanele care comandă și utilizează site-ul web.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de vă aduce la cunoștință mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.eldaselectric.ro. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta folosind informațiile furnizate la pagina contact.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile următoare:

Acest website folosește cookie-uri (atât proprii, cât și de la terți) pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. În ceea ce numim „web 2.0”, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

– Personalizarea anumitor setări, precum limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea și memorarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coș, este utilă în generarea flexibilității „coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin butonul „înainte” și „înapoi”);

– Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback important asupra modului de utilizare a site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să fie mai eficiente și mai accesibile pentru public;

– Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;

– Îmbunătățesc eficiența publicității online.

16.1. Ce este un cookie?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web server unui browser (ex: Chrome, Internet Explorer, Firefox) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web server-ului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

16.2. Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web browser (utilizatorul) și un web server, mai exact un website. Dacă un browser accesează acel server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor (ex: preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșurile de cumpărături sau publicitatea relevantă).

16.3. Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de un webserver. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune („session cookies”) și nu mai sunt reținute o data ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

16.4. Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți / furnizori (ex: un video de pe youtube sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa, de asemenea, cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidentialitate ale deținatorului site-ului.

16.5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 1. Cookie-urile de performanță: Rețin preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât să nu mai fie nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
 2. Cookie-urile pentru analiză vizitatorilor: De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte (Google Analytics) generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browser-ul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul, acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din „Politica de confidentialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
 3. Cookie-urile pentru înregistrare: Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arată contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dumneavoastră.
 4. Alte cookie-uri ale terțelor părți: Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a personaliza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dumneavoastră.

16.6. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare armonioase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face ca unele site-uri să fie imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 1. Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului: categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel;
 2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor: reținerea parolelor, preferințele de limbă;
 3. Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 4. Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor: limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
 5. Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
 6. Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics: cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

16.7. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nu pornesc singure. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, browserele au setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioadă de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

16.8. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant și în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Dar acest lucru se poate întâmpla rar și doar dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

16.9. Sfaturi pentru o navigare sigura si reponsabila bazata pe cookie-uri

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate și mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape imposibil de evitat. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, însă cu ajutorul cookie-urilor:

 1. Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflectă un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor;
 2. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces;
 3. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare;
 4. Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos;
 5. Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet, locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

16.10. Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitatea online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului dvs.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi utile, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

 1. Setări cookies în Internet Explorer
 2. Setări cookies în Mozilla Firefox
 3. Setări cookies în Chrome
 4. Setări cookies în Apple Safari
 5. Setări cookies în Opera (limba engleză)

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

16.11. Link-uri utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:

17. Informații privind DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului înconjurător și a sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat.

Având în vedere prevederile O.U.G. 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Clientul va avea în vedere următoarele:

a) Clientul are obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE;

b) Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE și prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE;

simbol-deee.jpg

c) Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubela cu roți barată cu o cruce, ca în imaginea alăturată;

d) Aceasta imagine indică faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și ca acestea fac obiectul unei colectări separate.

Data modificării: 10 Ianuarie, 2019.

Urmariti-ne pe Facebook